Ho Chi Minh – Ligne 14 – 4h00 – 18h05 – Bến xe Miền Đông – Ba Tháng Hai – Bến xe Miền Tây

[one_half] [list line= »no » style= »style2″] ALLER

 • B/xe Mien Dong
 • Dinh Bo Linh
 • Nguyen Xi
 • Ung Van Khiem
 • Duong D2
 • Dien Bien Phu
 • XVNT
 • Ng. Thi Minh Khai
 • Ly Thai To
 • 3/2
 • Hong Bang
 • Kinh Duong vuong
 • B/xe Mien Tay

[/list] [/one_half] [one_half_last] [list line= »no » style= »style2″] RETOUR

 • B/xe Mien Tay
 • Kinh Duong Vuong
 • Hong Bang
 • 3/2
 • Ly Thai To
 • Ng.T. Minh Khai
 • Xo Viet Nghe Tinh
 • Q.lo 13
 • B/xe Mien Dong

[/list] [/one_half_last] [rule_top]

Liste de toutes les lignes de bus de Ho Chi Minh