Ho Chi Minh – Ligne 149 – 6h00 – 18h00 – Bến Thành – Bảy Hiền – Cư Xá Nhiêu Lộc

[one_half] [list line= »no » style= »style2″] ALLER

 • Trạm Đăng Kiểm – Quach Thi Trang
 • Phan Chu Trinh
 • Le Thanh Ton
 • Thu Khoa Huan
 • Huyen Tran Cong Chua
 • Nguyen Thi Minh Khai
 • Truong Dinh
 • Ky Dong
 • Nguyen Thong
 • Tran Van Dang
 • Duong doc kenh Nhieu Loc
 • Le Binh
 • Hoang Van Thu
 • Xuan Dieu
 • Xuan Hong
 • Truong Chinh
 • Ly Thuong Kiet
 • Lac Long Quan
 • Pham Phu Thu
 • Dong Sen
 • Thoai Ngoc Hau (Huong Lo 2)
 • Nguyen Son
 • Van Cao
 • Le Thuc Hoach
 • Cu Xa Nhieu Loc (Tram Dang Kiem)

[/list] [/one_half] [one_half_last] [list line= »no » style= »style2″] RETOUR

 • Cu xa Nhieu Loc
 • Le Thuc Hoach
 • Van Cao
 • Nguyen Son
 • Thoai Ngoc Hau (Huong Lo 2)
 • Dong Sen
 • Pham Phu Thu
 • Lac Long Quan
 • Ly Thuong Kiet
 • Hoang Van Thu
 • Le Binh
 • Duong doc Kenh Nhieu Loc
 • Tran Van Dang
 • Nguyen Thong
 • Ky Dong
 • Ba Huyen Thanh Quan
 • Nguyen Thi Minh Khai
 • Huyen Tran Cong Chua
 • Thu Khoa Huan
 • Le Thanh Ton
 • Le Loi
 • Quach Thi Trang

[/list] [/one_half_last] [rule_top]

Liste de toutes les lignes de bus de Ho Chi Minh