Ho Chi Minh – Ligne 16 – Bến xe Chợ Lớn – Tân Khai – Bình Trị Đông

[one_half] [list line= »no » style= »style2″] ALLER

 • Ben xe Cho Lon
 • Le Quang Sung
 • Nguyen Thi Nho
 • Hong Bang
 • Tan Hoa Dong
 • Thoai Ngoc Hau (Huong lo 2)
 • Truoc cong Cty TNHH May Nhat Tan

[/list] [/one_half] [one_half_last] [list line= »no » style= »style2″] RETOUR

 • Truoc cong Cty TNHH May Nhat Tan
 • Thoai Ngoc Hau
 • Tan Hoa Dong
 • Hong Bang
 • Phu Huu
 • Ben xe Cho Lon

[/list] [/one_half_last] [rule_top]

Liste de toutes les lignes de bus de Ho Chi Minh