Ho Chi Minh – Ligne 39 – 6h00 – 18h20 – Văn Thánh – Bến xe Chợ Lớn

[one_half] [list line= »no » style= »style2″] ALLER

 • Van Thanh (152 Dien Bien Phu – Binh Thanh)
 • Dien Bien Phu
 • Dinh Tien Hoang
 • Nguyen Van Giai
 • Nguyen Huy Tu
 • Tran Quang Khai
 • Hai Ba Trung
 • Phan Dinh Phung
 • Nguyen Trong Tuyen
 • Pham Van Hai
 • Cach Mang Thang Tam
 • Truong Son
 • Dong Nai
 • To Hien Thanh
 • Lu Gia
 • Nguyen Thi Nho (Q.11)
 • Le Dai Hanh
 • Binh Thoi
 • Minh Phung
 • Hong Bang
 • Phu Huu
 • Ben xe Cho Lon

[/list] [/one_half] [one_half_last] [list line= »no » style= »style2″] RETOUR

 • Ben xe Cho Lon
 • Le Quang Sung
 • Nguyen Thi Nho (Q.6)
 • Hong Bang
 • Minh Phung
 • Binh Thoi
 • Le Dai Hanh
 • Nguyen Thi Nho (Q.11)
 • Lu Gia
 • To Hien Thanh
 • Dong Nai
 • Truong Son
 • Cach Mang Thang Tam
 • Pham Van Hai
 • Nguyen Trong Tuyen
 • Phan Dinh Phung
 • Hai Ba Trung
 • Dien Bien Phu
 • Van Thanh (152 Dien Bien Phu – Binh Thanh)

[/list] [/one_half_last] [rule_top]

Liste de toutes les lignes de bus de Ho Chi Minh