Ho Chi Minh – Ligne 50 – 6h00 – 18h00 – Văn Thánh – Ngã năm Chú Ía – Tân Sơn Nhất

[one_half] [list line= »no » style= »style2″] ALLER

 • Ben xe Van Thanh
 • Dien Bien Phu
 • Xo Viet Nghe Tinh
 • Nguyen Xi
 • No Trang Long
 • Tran Quy Cap
 • Phan Van Tri
 • Nguyen Van Dau
 • Phan Dang Luu
 • Thich Quang Duc
 • Nguyen Kiem
 • Nguyen Thai Son
 • Bach Dang
 • Truong Son
 • Hau Giang.

[/list] [/one_half] [one_half_last] [list line= »no » style= »style2″] RETOUR

 • Hau Giang
 • Truong Son
 • Bach Dang
 • Nguyen Thai Son
 • Nguyen Kiem
 • Thich Quang Duc
 • Phan Dang Luu
 • Nguyen Van Dau
 • Tran Quy Cap
 • No Trang Long
 • Nguyen Xi
 • Ung Van Khiem
 • D1
 • Ben xe Van Thanh

[/list] [/one_half_last] [rule_top]

Liste de toutes les lignes de bus de Ho Chi Minh